Test deleteChildren

Test
deleteChildren 1PASS 2 Feb 03:23:02 20.412
 
deleteChildren
org.xwiki.test.ui.po.ConfirmationPage   org.xwiki.test.ui.po.ConfirmationPage 0.8571428785.7%
org.xwiki.model.reference.WikiReference   org.xwiki.model.reference.WikiReference 0.62562.5%
org.xwiki.test.ui.po.CopyOrRenameOrDeleteStatusPage   org.xwiki.test.ui.po.CopyOrRenameOrDeleteStatusPage 0.4545454745.5%
org.xwiki.test.ui.XWikiWebDriver   org.xwiki.test.ui.XWikiWebDriver 0.2838283828.4%
org.xwiki.model.reference.SpaceReference   org.xwiki.model.reference.SpaceReference 0.2830188628.3%
org.xwiki.model.reference.EntityReference   org.xwiki.model.reference.EntityReference 0.2551020425.5%
org.xwiki.test.ui.po.BaseElement   org.xwiki.test.ui.po.BaseElement 0.2272727322.7%
org.xwiki.test.ui.TestUtils   org.xwiki.test.ui.TestUtils 0.1818181918.2%
org.xwiki.test.ui.AbstractTest   org.xwiki.test.ui.AbstractTest 0.1363636413.6%
org.xwiki.model.reference.DocumentReference   org.xwiki.model.reference.DocumentReference 0.1208791212.1%
org.xwiki.test.ui.po.ViewPage   org.xwiki.test.ui.po.ViewPage 0.1166666711.7%
org.xwiki.test.ui.PersistentTestContext   org.xwiki.test.ui.PersistentTestContext 0.097560979.8%
org.xwiki.test.ui.po.BasePage   org.xwiki.test.ui.po.BasePage 0.088888898.9%
org.xwiki.model.reference.AbstractLocalizedEntityReference   org.xwiki.model.reference.AbstractLocalizedEntityReference 0.064516136.5%
org.xwiki.test.integration.XWikiExecutor   org.xwiki.test.integration.XWikiExecutor 0.0090497740.9%