Test provideData

Test
provideData 1PASS 2 Feb 02:50:11 0.052
 
provideData
org.xwiki.component.embed.GenericProvider   org.xwiki.component.embed.GenericProvider 0.633333363.3%
org.xwiki.component.embed.ComposableLifecycleHandler   org.xwiki.component.embed.ComposableLifecycleHandler 0.660%
org.xwiki.component.embed.InitializableLifecycleHandler   org.xwiki.component.embed.InitializableLifecycleHandler 0.660%
org.xwiki.activeinstalls.internal.client.data.DistributionPingDataProvider   org.xwiki.activeinstalls.internal.client.data.DistributionPingDataProvider 0.558823555.9%
org.xwiki.instance.InstanceId   org.xwiki.instance.InstanceId 0.3076923230.8%
org.xwiki.component.internal.RoleHint   org.xwiki.component.internal.RoleHint 0.297297329.7%
org.xwiki.component.embed.EmbeddableComponentManager   org.xwiki.component.embed.EmbeddableComponentManager 0.2292993722.9%
org.xwiki.extension.ExtensionId   org.xwiki.extension.ExtensionId 0.1785714317.9%
org.xwiki.component.util.ReflectionUtils   org.xwiki.component.util.ReflectionUtils 0.1266666712.7%
org.xwiki.component.descriptor.DefaultComponentDescriptor   org.xwiki.component.descriptor.DefaultComponentDescriptor 0.1176470611.8%
org.xwiki.component.descriptor.DefaultComponentRole   org.xwiki.component.descriptor.DefaultComponentRole 0.0930232559.3%
org.xwiki.component.util.DefaultParameterizedType   org.xwiki.component.util.DefaultParameterizedType 0.0714285757.1%
org.xwiki.extension.version.internal.DefaultVersion   org.xwiki.extension.version.internal.DefaultVersion 0.058394165.8%
org.xwiki.component.descriptor.DefaultComponentDependency   org.xwiki.component.descriptor.DefaultComponentDependency 0.0270270282.7%